I. MARINUS

 

GENERATIE I

 

I. Marinus, komt niet in een zelfstandige bron voor, zijn naam is bekend door het patroniem van zijn zoons. Hij is geboren in de eerste helft van de zestiende eeuw, mogelijk omstreeks 1522 en is gehuwd met een onbekende vrouw, vermoedelijk heette haar vader Adriaen.  Deze vrouw is ook met een Theunis getrouwd geweest. Uit haar en deze Theunis een zoon: Joris Theunissen. [1] 

Uit Marinus en de onbekende vrouw:

1. Cornelis Marinussen, geboren omstreeks 1547, overleden voor 26-01-1601. Uit een relatie met een onbekende vrouw:

a. Digne Cornelis, geboren omstreeks 1572, jongedochter van ‘Oostelaer’, doopgetuige 12-02-1589[2], huwde 29-12-1600 (ondertrouw 19-04-1597 !) met Nicolas Morret (ook Niclaes Moret) jg. ‘vuyt Vranckrijk’ soldaat onder Hopman Codwitz. Eind 1601 is hij ‘carreman’, dat wil zeggen voerman.[3]

2. Mai[4] Marinussen, bezat een vijftal verspreid liggende stukken land op Roosendaals grondgebied, onder andere op de Warberg en in Haiink, zie de eerdere beschrijving. Overleden kort voor 26-01-1601. Zijn erfgenamen zijn: broer Lenaert Marinussen, halfbroer Joris Theunissen en zijn nicht Digne Cornelis.[5]

3. Lincken Marinussen, overleden voor 26-01-1601. Filiatie is niet bewezen. Het is een aanname dat zij een zus is van de hier genoemde broers. Zij komt slechts eenmaal voor als doopgetuige op 27 december 1592. Zie II sub b.

4. Lenaert Marinussen, volgt II

 

Dat Marinus mogelijk geboren is rond 1522 is als volgt berekend. Van Dinge Cornelis is zeker dat zij in 1597 in ondertrouw is gegaan. Dan moet zij meerderjarig zijn geweest. Dat was in die tijd op de leeftijd van 25 jaar. Dan kan zij in 1572 zijn geboren. Stelt men de leeftijd van haar vader Cornelis Marinussen in 1572 op 25 jaar. Dan is hij rond 1547 geboren. Zo verder gerekend kan geschat worden dat Marinus rond 1522 geboren kan zijn.

Van Digne kan nog gezegd worden dat zij 12 februari 1589 getuige is bij de doop van haar neefje Hubrecht. Dan is zij naar schatting 17 jaar.  Die leeftijd voor een doopgetuige is niet uitzonderlijk. Hierdoor is het mogelijk dat de Digne Cornelis de doopgetuige dezelfde is als de Digne Cornelis die op de akte van 1601 voorkomt. Hieruit volgt ook dat er tussen Cornelis Marinussen en Lenaert Marinussen een flink leeftijdsverschil moet hebben bestaan.

 

 

[1] WBA, NA BoZ, inv.nr. 0005, aktenr. 30: 26-01-1601 (notaris Anthonius Molkeman)

[2] Zie II sub 1

[3] WBA, NA BoZ. Inv.nr. 0005, aktenr. 64: 20-11-1601 (notaris Anthonius Molkeman)

[4] Vermoedelijk een afkapping van Marinus

[5] WBA, NA BoZ inv. nr. 0005, akte 30: 26 januari 1601 (notaris Anthonius Molkeman)

                                                                                                                                                                      Verder naar II. LENAERT MARINUSSEN