DANIEL JACOBSSEN UIT REIMERSWAAL

 

I a.            Clement Anthonissen, bezembinder wonende te Middelburg

I b.            Jacob Anthonissen, uit hem:

1. Daniel Jacobs, volgt II a.

2. Nelleken Jacobs, huwde Sabulon (of Solomon) Aelbrechtssen, overl. voor 31-12-1639, zoon van Aelbrecht Joachimssen, schipper.  Uit hen twee kinderen.

 

II a. Daniel Jacobssen (ook Daniel Jacobs en Danckaert Jacobs) j.m. van Reimerswaal, geb. circa 1589 (42 jr in 1631), zoutmeter te Bergen op Zoom in 1620, huwde Bergen op Zoom 28-12-1611 met Lisken (Lintken, Lysbeth) Stoffels.

 

Handmerk van Daniel Jacobssen, zoutmeter.

WBA NA BoZ, inv.nr. 0006, aktenr. 251, 05-05-1620 (notaris A. Molkeman)

 

 

uit Daniel en Lisken 6 kinderen:

 

1. Katharina Daniels (ook Catelijn en Catelyne Daniels), ged. 16-03-1612 (get. Jan Blanckaert, Bastiaen Cornelis, Crijntien Leyns en Janneken Meeus), huwde Wijt Claessen (ook Claissen), schipper, zoon van Claes Wijtens, lantman.[1] Uit hen:

a. Claesken, ged. 02-12-1633 (get. Geen)

b. Adriaenken, ged. 24-05-1644 (get. Stoffel Daniels en Adriaentje Gillis)

c. Heijltgen, ged. 30-07-1645 (get. Jan Anthonissen, Stoffel Danielssen, Geertruij Jans en Adriaentgen Gielen (ook Gillis))

2. Anthonia Daniels (ook Anthonette Danielsen, Teuntgen Daniels en Teuntien Danen) , ged. 17-02-1613 (get. Jacob Adriaens, Jan Theune, Huijbreght Jacobs en Hame ? Joosten) huwde met Adriaen Lievenssen (Gorten), geb. circa 1610, schipper, zoon van Lieven N.N. en Quirijntke Mijns. Adriaen Lievenssen is de halfbroer van Jan Anthonissen (zie onder 5)

3. Jacob, ged. 20-12-1614 (get. Stoffel Geertssen, Bastiaen Jansen, Nelleke Jacobs, Theunken Jans en Betteken Jobs.)

4. Johannes, ged. 23-10-1616 (get. Barbel Jans)

5. Stoffeltken (ook Stoffelina) Daniels, ged. 18-11-1618 (get. geen) tr. Jan Anthonissen, schipper, zoon van Anthoni Lenaertss en Quirijntke Mijns.

6. Janneken, ged. tussen 09-09 en 20-09-1620(get. Adriaen Cornelissen)

7. Christoffel Daniels (ook Stoffel Danielsen, Danen, Daenen en Danielssen), geb. 1622, is ingeschreven als Christoffel in het doopboek tussen 6 en 9 oktober 1622 met als aantekening: ‘sonder date’. Als vader staat: Danckaer Jacobs en als moeder: Lintken Stoffels. (get. Solomon Aelbrechts[2] en Janneken Jans) huwde Janneken Philips.

In akte van 1661 39 jaar oud, wordt in de akte van 22 mei 1669 de broer genoemd van Anthonette Daniels. Schippersgezel 1642, zoutmeter 1647, schipper 1655, arbeider 1667, turfdrager en arbeider ‘van de kaij’ in 1677.

 

Uit Christoffel en Janneken:

 

1. Daniel Stoffelsen, ged. 16-05-1655 (get. Antonij Lowijs, Gillis Gillissen, Jan Antonissen, Cornelia Philips en Lysbeth Stoffels) Hij wordt samen met zijn vader genoemd in een akte van 8 juni 1677, zijn vader heeft 58 gulden te goed van Capitein Cals. Met handmerk van Stoffel Daniels, een steekbaken.[3]

2. Philippus, ged. 25-08-1658 (get. Klaes Jansen en Adriaenken Jans)

 

[1] WBA, Na BoZ, inv.nr. 0068, aktnr, 110, 13-05-1643 (notaris Wouter de Witte)

[2] Aangehuwd oom, zie I b sub 2.

[3] WBA, NA BoZ, inv. 0127, aktenr. 17: 08-06-1677 (notaris A. van der Creke jr.)

Maak jouw eigen website met JouwWeb