ZOUTKETEN & SCHIPPERS

 

De productie van zout is onlosmakelijk verbonden met het vervoer ervan. Heel vaak komt het voor dat de zoutkeeteigenaar ook schipper is of in ieder geval een schip bezit voor het vervoer.

 

1572           In 1572 vestigde Marinus Matheusz Groeninx, geb. Reimerswaal 23 jan. 1521, zich vanuit Reimerswaal in Rotterdam. Hij was onder andere handelaar in zout. De zoon Jan Marinusz bezat samen met zijn vader het heudeschip ‘Swarten Arent’ van 22 last.

De zoutketen van Marinus Matheusz Groeninx te Reimerswaal waren in 1558 bij een grote stadsbrand verwoest.

                                   www.genealogieonline.nl Stamboom Kroon en Telleman

 

1599           Neelken Bernards werkte zomers in de zoutkeet ende swinters ghing schuijren en wassen ende Absolon Janssen haeren man diende als schippersknecht.

                                   www.chielsmallegange.nl 2.176 not. Akte 19-03-1599

 

1611           De uit Reimerswaal afkomstige zoutmeter Daniel Jacobsen (geb. 1589) huwde te Bergen op Zoom 28-12-1611 met Lisken Stoffels. Zijn drie dochters trouwden met een schipper. Oudste dochter Katharina Daniels huwde schipper Wijt Claessen. Anthonia Daniels huwde schipper Adriaen Lievenssen en Stoffelina Daniels huwde schipper en zoutmeter Jan Anthonissen. Waarbij nog aangetekend kan worden dat Adriaen Lievenssen en Jan Anthonissen halfbroers waren.

Zoon Stoffel Daniels, geb. 1622, is in 1642 schippersgezel, 1647 zoutmeter, 1655 schipper, 1667 arbeider, 1677 turfdrager en arbeider.

 

 

 

Jan Anthonissen en Stoffelina Daniels krijgen negen kinderen. Bij de doop van Crijntie in 1653 en later Johannes in 1659 vallen twee getuigen op. Bij Crijntie is dat Maria de Val en bij Johannes is het Tanna Schafters geseght du Val. De twee zussen Maria en Tanna zijn dochters van Jan Jansz van Hoorne de Schaffer en Maeyken Marinus. Zie onder II a.

VAN HOORNE GESEIJT SCHAFFER

 

I a.            Jan Adriaensz van Hoorne geseijt Schaffer, geb. Reimerswaal en later inwoner van BoZ, schipper uit Reimerswaal, kocht in 1577 te Reimerswaal “eene soutkeete metten selhuijse” , verkoopt in 1585 heudeschip ‘den Inghel’. Huwde Tanneke Jansdr, geb. circa 1555. Na het overlijden van Jan de Schafter trouwde Tanneke met Frederick Janssen, brouwer.

Uit het huwelijk van Jan en Tanneke vijf kinderen:

1. Adriaen Jansen van Horen (ook van Horn)

2. Jan Jansz van Hoorne de Schaffer, volgt II a

3. Janneken Jans, tr. 1e Jan Franssen Blommaert, brouwer, tr. 2e Frans Franssen, brouwer in ‘Londen’ in de Lieve Vrouwestraat

4. Tanneken Jans, overl . 15-03-1628 Tr. Jan Frederixsen (Jan Frederickssen Steenwyck tr. later Maria Marinus dr. weduwe van Jan de Schaffer, zie II a)

5. Catelyne Jans Schafters, volgt II b

 

I b.             Cornelis Adriaensz van Hoorne, burger en inwoner van BoZ 1577

 

II a.            Jan Jansz van Hoorne de Schaffer (ook Jan Jansz van Hoerne alias Schaffers en Jan Jansen Schaffer, Jan de Schafter, Johan de Schafter), schipper van Reimerswaal, in 1622 en 1626 als Johan de Schafter, wethouder BoZ, overl. ca 1628, huwde Maeyken Marinus (ook Maria Marinus). Uit hen:

1. Tanneken, ged. BoZ 16-02-1614, get.: Frederic Jansen en Maeyken Prs (Pieters) (ook Tanna de Schaftere geseght du Val), huwde 1e 30-05-1634 weduwnaar Adriaen de Val, geb. Middelburg ca 1610, controleur der Licenten en wijnhandelaar. Huwde 2e BoZ 13-07-1660 met Martinus Brouwers, burgemeester binnen de bank. Uit 1e huw.:

 

a. Tanneken (Tanna de Val) ged. BoZ 09-04-1635 (get: Jacob de Val en Maijken Marinus), huwde als Tanneken de Val Adriaensdr BoZ

    05-12-1656 met Cornelis Matthijssen Maten, handelaar en wethouder.

b. Maria, ged. BoZ 27-07-1636 (get.: Abraham de Vall en Maria Schaffers), overl. BoZ 11-04-1688, huwde BoZ 14-06-1661 met

    Robbrecht Heeren, burgemeester.         

c. Dina, ged. BoZ 27-03-1639  (get: Hans de Val en Dina Jacobs Gastelaer).

d. Johanna, ged. BoZ 15-06-1640 (get: Machiel Rama en Dina van Velthen).

e. Johannes, ged. BoZ 28-02-1642 (get: Cornelius de Val en Margaretha Jacobs Gastelaers).

f.  Johannes, ged. BoZ 25-01-1643 (get: Cornelius Heynsbergius, Johan Schaffer en Maria Forsse).       

g. Cornelia, ged. BoZ 01-06-1644 (get: Cornelis de Val en Leonora de Cnuijt).

h. Johannes, ged. BoZ 09-09-1646 (get. Jacob Franssen Brouwers en Maria Forsse).

i. Marinus, ged. BoZ 18-10-1647 (get: Jan Schafter, Tanneken Stoffels en Mathijs Maet.

j. Johannes, ged. BoZ 05-03-1649, get.: Johan de Knuyt, vertegenwoordiger van eerste edele in Staten Generaal van Zeeland, Johan 

   de Schafter, doctor in de medicijnen, Cornelia Steenwyck.)

k. Abraham, ged. BoZ 09-02-1652 (get: Johan de Val)

l. Johannes de Val, ged. BoZ 16-11-1653 (get: Johan de Schaffer (doctor), Johan de Val en Dina de Val.)

m. Wilhelmus, ged. BoZ 29-06-1655 (get.: Johan Bolcool, Maria de Schafter)

n. Catharina du Val, uit haar een kind.

o. Capiteijn Jacob du Val, uit hen een zoon: Jan du Val

 

 

2. Marie (ook Maria of Maijken), ged. BoZ 13-07-1616 (get: Michiel Marinus en Tanneken Schafters), huwde Cornelis du Val

3. naam onbekend, ged. BoZ 30-05-1618  (get: Jan Fredericx, Adriaen Jansen van Horen en Digneken Anthonis.)

4. Kind gedoopt BoZ 30-05-1618 (Geen naam genoteerd) (get.: Jan Fredericx, Adriaen Jansen van Horen en Digneken Anthonis.)

5. Stynken, ged. BoZ 01-10-1619 (get.: Jan Jansen Blommaert, Pieter Anthonissen en Johanna Schafters.)

6. Johannes (ook Johan of Jan) de Schaffer, ged. BoZ 15-10-1623 (get.: Johannes de Knuyt, Henrick van der Burch, Anna Drabbe en 

   Margriete Philips) schepen van BoZ 1654, dokter in de medicijnen en 1662 schepen van BoZ, in 1662 oud-wethouder, huwde Middelburg

   01-07-1654 als Johan de Schafter, met Sara van Gripskercke, geb. te Middelburg. Woonde in 1669 nog in BoZ, 1672/1680 te  

   Middelburg.

 

II b.            Catelyne Jans Schafters, huwde 1e BoZ 02-10-1615 met Hendrick van der Burch, geb. Delft circa 1590, baljuw van Hulsterambacht, brouwer te Bergen op Zoom, leeft 17-11-1627 getuige in akte[1], overleden voor 1630, begr. in de kerk van BoZ, zoon van Arent van der Burch en Elisabeth Fransdr Camerling. Huwde 2e BoZ 15-10-1630 als Cateline Schaffer met Cornelius Stuart, geb. BoZ, predikant van Ossendrecht en Woensdrecht.

 

[1] WBA, NA BoZ inv. nr. 0022, akte 104: 17-11-1627 (notaris Jan van Wesel)