ADRIAEN LIEVENSSEN

 

 

ADRIAEN LIEVENSSEN, DE HALFBROER VAN JAN ANTHONISSEN

 

I. Lieven NN , overleden voor 1615, huwde Quiryntke Myns. Zij hertrouwde met Jan Anthonissen (Touw) , zoon van Anthoni Lenaertssen en Theunken Anthonissen.

           

Uit het huwelijk van Lieven en Quirijntke:

II. Adriaen Lievenssen (Gorten in 1661 en 1677), geb. circa 1610 [1], verkoopt in 1642 zijn ‘schuijte’ aan zijn halfbroer Jan Anthonissen. Koopt als Adriaen Lievenssen in 1667 een ‘cromsteven schuijte’ van Cornelis Knollaert.[2] In 1667 eigenaar van een huis in het Claverstraatje, overleden aan de pest kort voor 22 mei 1669, na zijn overlijden wordt zijn schip op 22 mei 1669 verkocht aan Nicolaes Adriaensen Heijbeeck. [3] Adriaen was gehuwd met Anthonette Danielsen (ook Teuntgen Daniels en Teuntien Danen), ged. als Anthonia 17-02-1613, dr. van Daniel Jacobs uit Reimerswaal en Lisken Stoffels.

 

In een akte gedateerd 22 mei 1669 wordt Jan Anthonissen een halfbroer genoemd van wijlen Adriaen Lievenssen.[4] Zij kunnen gezien hun patroniem maar op een manier halfbroers zijn: zij moeten dezelfde moeder gehad hebben. Zie genealogie Touw onder III. Anthoni Lenaerts.

 

 

[1] WBA, NA BoZ inv. nr. 0088, akte 96: 04-12-1665

[2] WBA, Not. Adriaen Schippers, inv.nr. 0251, aktenr. 24, 01-10-1667

[3] WBA, NA BoZ inv. nr. 0119, akte 54: 22 mei 1669 (notaris Adriaen van der Creke junior)

[4] WBA, NA BoZ inv. nr. 0119, akte 54: 22 mei 1669

 

Uit het huwelijk van Adriaen en Anthonette:

1. Lieven Adriaensen Gorten, visser, huwde Margrieta Cornelis van der Hooff. Lieven verkoopt op 23-09-1673 zijn visschuijte aan zijn broer Jan Adriaenssen.[1] Uit Lieven en Margrieta:

a. Adriana ged. 24-07-1675 (get. Stoffel Daniels, Janneken Philips en Magdalena Cornelis van Hooff)

2. Joannes (ook Jan Adriaensen Gorten in 1677), ged. 21-12-1640, volgt III.

3. Barbel , ged. 26-02-1647

4. Janneken, ged. 26-02-1647

5. Jacobus, ged. 31-08-1650

6. Jacob (ook Jacob Adriaensen Gorten) ged. 30-06-1652, visser. Bestelde in 1674 voor 198 gulden bij Pieter van Oudheusden een visschuit die op vastenavond 1675 klaar moest zijn. [2]

7. Frans Adriaenssen, 1670 wonende in Oost-Indie.

 

[1] WBA, NA BoZ inv. nr. 0292, akte 9 : 23 september 1673 (notaris Jacobus Stempel)

[2] WBA, NA BoZ, inv.nr. 0160, aktenr 40: 04-11-1674 (notaris J. van Rinckhuysen)

 

Op 2 februari 1670 maakt Theuntje Daniels haar testament. Haar zonen Lieven en Jacob krijgen de visschuiten uit dank dat zij altijd hebben bijgedragen aan de gemeenschappelijke huishouding. Haar zoon Jan heeft eerder al 100 gulden in geld ontvangen. Haar vier zonen, waarvan Frans in Oost-Indië verblijft, zullen na haar dood de rest van de boedel in egale porties verdelen. [1]

In 1670 zijn er vier zonen in leven: Lieven Adriaenssen Gorten , Jacob Adriaensen Gorten , Jan Adriaensen Gorten en Frans Adriaenssen die in Oost-Indië verblijft. Lieven en Jacob zijn later visser te Tholen.

In 1677 verkopen Lieven, Jacob en Jan Adriaensen als erfgenamen van Adriaen Lievensen Gorten een huis in het Claverstraatje aan de Zuidzijde Haven aan Jan Willemsen Brouwers. [2]

 

[1] WBA NA BoZ inv.nr. 0092, akte.nr. 95, 27-10-1870 (notaris Govaert Stempel)

[2] WBA, NA BoZ inv. nr. 0192, akte 19: 24 juli 1677 (notaris Ph. L. Scheuringh)

 

III. Jan Adriaenssen (Gorten in 1677) (ook Jan Gortel) ged. 21-12-1640, visser, had in 1688 een handgemeen met Gillis la Fonteijn, knaap van het vissersgilde [1], huwde 2e als weduwnaar Jan Ariaanse 24-01-1674 met Janneken Jans Verdonk, weduwe van Engel Pietersen Heijbeek[2] en huwde 3e 23-10-1682 met j.dr. Maria Isebrandts (ook IJsbrants), overleden 27-08-1690. Huwde 4e 30-03-1692 met Mary Rammon (ook Maria Roman en Marij Rammondt), geb. Middelburg, weduwe van Jan Anthoni van Belderbus[3].

 

[1] WBA, NA BoZ inv. nr. 0270, akte 61: 26 september 1688 (notaris Adriaen Schippers)

[2] Engel Pietersen Heijbeeck huwde 15-07-1663 met Janneken Jans Verdonck

[3] Jan Anthonissen van Belderbus, soldaat onder Boostheim, geb. Amsterdam, tr. BoZ 03-4-1682 met Marij Rammondt

 

Uit het 1e huwelijk:

1. Daniel Jansen (Gort, Gorter, Gorten en Gorte), geboren omstreeks 1665 / 1670, overleden 24-09-1718, huwde 29-04-1698 met Grietje Gerbrants, (ook Margariete Geerbrands en Greetjen Gerrebrandtssen), weduwe van Cornelis Donck. Zij koopt op 22-11-1714 het huis ‘Sleckenburgh’ in de Dubbelstraat.[1]

Uit dit huwelijk:

a. Anna Marie, ged. 20-01-1699 (get. Trijntje Gerrebrandtsse en Adriaentje Vetten)

b. Geerbrand, gedoopt 02-06-1702

2. Gijsbrecht Jansen, overleden 10-10-1691, laat in 1691 een visschuitje na. Erfgenamen zijn broer Daniel Jansen en zijn halfbroers Ysebrant en Adriaen. [2]  Zie akte 1691

 

Uit het 2e huwelijk:

3. Clement, ged. 27-06-1674 (get. Lieven Adriaenssen), overleden 14-06-1675.

 

[1] WBA, NA BoZ ivn. nr. 0458, aktenr. 60, 22-11-1714

[2] WBA, NA BoZ inv. nr. 0273, akte 47, 21-10-1691.

Uit het 3e huwelijk:

4. Adriana, ged. 12-11-1683

5. kind ongedoopt, † 09-01-1686.

6. Ysebrant Jansen (Gorter) (ook IJsebrandt), ged. 14-10-1687 (get. Pieter Heijndrix en Janneken Ysebrandts), huwde 19-10-1708 met Maria Theijse (ook Maria Sis), uit hen:

a. Maria, ged. 08-08-1710, (get. Daniel Gorter en Margrieth Geeritbrans)

7. kind ongedoopt, † 09-01-1689, de vader heet Jan Gortel, de moeder Maria IJsebrants

8. Adriaen Jansen geboren 1690, waarschijnlijk gedoopt 13-01-1690, de moeder is Maria Ysebrants, terwijl als vader Jan Corstiaensen Gorten genoteerd staat. Ik vermoed dat er Jan Adriaenssen Gorten had moeten staan. Getuigen Harman Pietersen en Cornelia Marinus.

 

Uit het 4e huwelijk:

9. Maria, ged. 28-12-1692 (get. Daniel Jansen Gorten en Adriaentien Bastiaensen)

 

 

NOG EEN ADRIAEN LIEVENSSEN          

 

 

Wat sommige onderzoeken lastig maakt is het voorkomen van verschillende personen met dezelfde naam. Wanneer zij dan ook nog hetzelfde beroep uitoefenen is het helemaal lastig. Dit is ook het geval bij Adriaen Lievenssen.

 

 

I. Adriaen Lievenssen, j.m. van Reimerswaal, 1633 schipper, huwde BoZ 26-09-1632 met Anneke Joppen jdr. van BoZ dr. van Job Franssen, turfdrager. Uit hen:

1. Lieventgen, ged. 24-07-1633 (get. geen)

2. Anthonij, ged. 26-07-1637 (get. geen)

3. Jopken, ged. 29-04-1640 (get. Jan Teunissen, Mayken Clements en Tanneke Jacobs)           

4. Bastiaen, ged. 31-01-1645 (get. geen)

5. Crijntgen, ged. 27-01-1648 (get. Catelijn Feure)

 

ADRIAEN LIEVENSSEN, schipper, als man van Tanneken Jobs, verkoopt ten behoeve van Frans Jobssen, torffdrager zijn swager, de helft van zeker huis. Het huis was van Job Franssen, mede turfdrager en vader van Tanneken Jobs.[1]

 

[1] WBA, BoZ NA, inv.nr. 0028, aktenr. 20, 06-04-1633 (notaris Jan van Wesel)

Maak jouw eigen website met JouwWeb